MENÜ

Arçelik A.Ş.

www.arcelik.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 4.068.892.569
Genel Sıra No: 7
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 6
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.994.730.837 7 6
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
833.055.642 16 15
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.561.744.909 9 6
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.374.432.210 6 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
117.399.145 28 25
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.713.736 7 7
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.985 2 1
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası