MENÜ
Gelişmiş Arama
Bağlı Olduğu Oda
 • Sanayi Odası
 • Kamu
Çalışan Aralığı
 • 1 - 500
 • 500 - 1000
 • 1000 - 5000
 • 5000 - 10000
 • 10000 - 20000
Sermaye Yapısı
 • Kamu
 • Özel
 • Yabancı
 • Kamu - Yabancı Ortaklığı
 • Kamu - Özel Ortaklığı
 • Özel - Yabancı Ortaklığı
 • Kamu - Yabancı - Özel Ortaklığı
 • Üretimden
  Satışlar
 • Net
  Satışlar
 • Brüt Katma
  Değer
 • Özkaynak
 • Aktif
  Toplamı
 • Dönem
  Karı / Zararı
 • FAVÖK / EBITDA
 • İhracat
 • Çalışan
  Sayısı
Birinci 500 Büyük
Kuruluş Sıra No
Kuruluşlar Bağlı Bulunduğu
Oda / Kamu
Kamu Sıra
No
Özel Sıra
No
Üretimden Satışlar
(Net) (TL)
   
Yükleniyor